Перейти к основному содержимому

Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары

Запись на курс закрыта

Курстың мақсаты:

Бұл курстың мақсаты-студенттерді тамақ өндірісінің процестері, аппараттары мен машиналары саласында білім негіздерін алуы болып табылады, оларды маман (бакалавр) мамандық бойынша жұмыс істеу кезінде өзінің әрі қарай практикалық қызметінде қолдана алады

Курстың қысқаша сипаттамасы:

"Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары" - техникалық ғылым. "Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары" оқу пәні ет, сүт және тамақ өнеркәсібінің әртүрлі аппараттары мен машиналарында өтетін технологиялық процестер, процестерді, аппараттарды, машиналарды есептеу әдістері болып табылады. ТӨПА курсы азық-түлік өнімдерін өндіруге арналған технологиялық жабдықтар саласындағы мамандар үшін теориялық инженерлік негіз болып табылады. Қазіргі заманғы тамақ өндірісі маманнан кинетика және технологиялық процестердің динамикасы саласында терең білімді талап етеді. Инженер (бакалавр) технология талаптарына сәйкес өндірістік үдерістерді басқара білу ғана емес, сонымен қатар осы саладағы ғылым жетістіктеріне жауап беретін жоғары техникалық деңгейде оларды оңтайлы жүргізуді қамтамасыз етуі тиіс. Белгіленген мақсаттарға жету үшін маман туындаған міндеттерге сәйкес әр түрлі инженерлік есептерді орындай білуі тиіс.

Авторлар туралы

Фотография преподавателя #1

Күзембаев Қ.К.

Фотография преподавателя #2

Медведков Е.Б.

АТУ «Өндірістік үдерістерді механикаландыру және автоматтандыру» кафедрасының т.ғ.к., қауымдастырылған профессоры Күзембаев Қ.К., профессоры Медведков Е.Б., «Тағам өнімдерінің технологиясы» кафедрасының сеньор-лекторы Күзембаева Г.Қ. Алматы технологиялық университетінде оқу - педагогикалық тәжірибесі бар; педагогикалық еңбек өтілі және жалпы еңбек өтілдері 40-тан 16 жылға дейінгі мамандар.