Перейти к основному содержимому

Тіршілік қауіпсіздік негіздері

Запись на курс закрыта

Пәннің мақсаты:

«Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» оқу пәнінде адамның тіршілік ортасымен қауіпсіз әрекеттесу, еңбекті қорғау және төтенше жағдайлардың теріс әсерленулерінен қорғану мәселелерінің тақырыптары біріктірілген.

Оқитын мәселелер: тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғаудағы ұйымдастыру және құқық негіздері, төтенше жағдайлар саласынадғы ҚР заңдылық актілері, трішіілк ортасының теріс әсерленулерін санды бағалауын және қауіптілікті тануларды сәйкестендіру, адамға теріс әсерлену факторларын алдын алу, өндірістік қауіптіліктерден қорғау, қауіпті және зиянды теріс әсерленулерді жою, өндірісте қалыпты, яғни комфортты микроклиматты құру.

Пәнді оқып үйренудің міндеттері:

-сыртқы факторлар мен себептерден адамдардың өлім-жітімі мен денсаулығының жоғалуын азайтуға бағытталған білімді қалыптастыру.

Студент білуі қажет:

Білу:

- Адамға және тірі табиғатқа қауіп – қатерлерді, оның заңдылығы мен көріністерін және олардан қорғану тәсілдерін;

- Төтенше жағдайларда адамның өмірі мен денсаулылығын сақтау жолдарын;

- Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ҚР заңдылық қорын.

Қолдану:

-Теріс әсерлену параметрлерін бақылау және олардың деңгейңн нормативты талаптарға сәйкестендіруін;

-Тіршілік қауіпсіздігін жоғарлатуда шаралары жоспарлау және жүзеге асыру.

Дағдылары болу тиіс:

-Өндірістік іс – әрекеттердің қауіптілігі мен экологиялығын жоғарлатуда шараларды өңдеу;

-Құтқару жұмыстарына қатысу;

Курс авторы

Фотография преподавателя #1

Егемова Шынар Батырбековна

«Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздік» кафедрасында аға оқытушысы