Перейти к основному содержимому

Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі

Запись на курс закрыта

КУРС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ

Өнімнің қауіпсіздік көрсеткіштерін танып, өнім қауіпсіздігі және оның түрлері, тағамдық қоспалар және олардың классификациясы, тағамдық қоспалардың гигиеналық принциптік нормалануы және бақылануы.

Қауіпсіздік түрлерін және көрсетікштерін оқу; ластағыш және тосиндік заттарының түрлерін, азық түлік шикізаттар және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне гигиеналық талаптары; өнімде токсиндік және микробиологиялық көрсеткіштерін анықтау әдістері.

Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі түрлерін және көрсетікштерін оқу, ластағыш және тосиндік заттарының түрлерін, азық түлік шикізаттар және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне гигиеналық талаптары, өнімде токсиндік және микробиологиялық көрсеткіштерін анықтау әдістері.

Студенттердің міндеттері:

Білуі қажет:

-қауіпсізідк түрлері;

-қауіпсізідік көрсеткіштері;

-азық түлік шикізаттар және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне гигиеналық талаптары;

-түрлі ластағыш және токсиндік заттарын қарастыру;

-қауіпсіздік көрсеткіштерін табудың әртүрлі тәсілдерін қолдану.

КУРС АВТОРЫ

Фотография преподавателя #1

Тнымбаева Бағымкүл Темірхановна

т.ғ.к., доцент м.а. «Тағам өндірісітері» факультеті «Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі» кафедрасы

Оқытатын пәндері: Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі, тағам өнімінің өндіріс технологиясы және стандарттауы, тағам өнімдерінің сапасын бағалау және сараптау, cтандарттау және сертификаттау, нормативті құжаттарды және стандарттардың әзірлеу технологиясы.