Перейти к основному содержимому

Методы анализа продукции

Оқу пәнінің сипаттамасы

Тамақ өнімдерін сапалы немесе сандық талдауды анықтаудың әртүрлі әдістерін зерттеу, анализ әдістерімен танысу, студенттердің өлшеу ыдыстары мен жабдықпен жұмыс істеу дағдыларын талдау кезінде қолданылатын талдау. Азық-түлік өндірісіндегі кәсіпорындарда бақылау жүйесі, тамақ технологиясында қолданылатын бақылау әдістерінің теориялық негіздерін зерттеу, шикізат пен тамақ өнімдерінің сапасын бақылау үшін қолданылатын негізгі бақылау әдістерін практикалық дамыту. Өндіріс цехтарында бақылау әдістері.

Пәнді оқыту мақсаты

Студенттерге физика-химиялық (аспаптық) немесе химиялық талдау әдістерімен сандық және сапалық талдауды жүргізу әдістері туралы білім беру, талдауда қолданылатын өлшемдік ыдыс және аспаптармен жұмыс істеуде ептілікке үйрету.

Пән бойынша оқыту нәтижелері

- тамақ өнімдерін талдау әдістеріне негізделген негізгі қағидаларды қарастырады; - құралдарды (рН өлшегіш, рефрактометр, полярограф, фотоколориметр, спектрофотометр) жұмыс істеу әдістемесінде білімдерін қолданады; - эксперимент нәтижелері мен зерттеу нәтижелерін өңдейді; - физикалық-химиялық (аспаптық) талдау әдістері кезінде алынған нәтижелерді орындайды; - анализде қолданылатын өлшеу құралдары мен басқа да құралдармен жұмыс жасау дағдыларын игереді

Информация о преподавателе

Фотография преподавателя #1

Жельдыбаева Айнур Амангельдиновна

Сениор-лектор кандидатхимических наук Местоположение кафедры (корпус, кабинет) г.Алматы, пр.Райымбека 348/5, корпус 2А, кабинет 605 Телефон кафедры тел.8(727) 3967161 (вн.118)

Внести в список