Перейти к основному содержимому

Өндірістік қауіпсіздік

Курстың мақсаты:

Өндірістік қауіпсіздік курсы студенттерге технологиялық үрдістерді орындау кезінде және жеке қорғаныс құралдарын қолдану дағдыларын алу, сонымен қатар өндірісте апат және басқа да инцеденттердің мүмкін болатын қауіп-қатерін бағалау мақсатында техникалық қорғаныс құралдарымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша білім береді.

Курстың толық сипаттамасы:

Қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау, қауіпті өндірістік объектілердің сенімді жұмысын қамтамасыз ету өнеркәсіптік объектілердегі қызметтің басым бағыттарының бірі болып табылады. Өндірісте азық-түлік, сондай-ақ жеңіл өнеркәсіп қауіпсіздігін басқарудың бірыңғай жүйесін енгізу және оның жұмыс істеуі қажет. КБАЖ еңбек қызметіне тән қауіптер мен тәуекелдерді және еңбек қызметіне байланысты тәуекелдерді сәйкестендіруге, жоюға және азайтуға, сондай-ақ еңбекті қорғау, өндірістік және өрт қауіпсіздігі саласында қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған.

КУРС АВТОРЫ

Фотография преподавателя #1

Егемова Шынар Батырбековна

Резюме: Егемова Шынар Батырбековна, PhD докторы, сениор-лектор «ТӨҚжС» кафедрасында. Бакалавр: Тіршілік қауіпсіздік негіздері Магистр: Зияткерлік меншік негіздері.

Внести в список