Перейти к основному содержимому

Азық-түлік және ауылшаруашылық өнімдерін сертификаттау

Запись на курс закрыта

Курстың мақсаты:

Сәйкестікті растау, студенттердің сәйкестікті растау саласындағы нормативтік құжаттармен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.

Курстың толық сипаттамасы:

«Азық-түлік және ауылшаруашылық өнімдерін сертификаттау» пәнін зерделеу мақсаты Сәйкестікті растау, студенттердің сәйкестікті растау саласындағы нормативтік құжаттармен жұмыс жасау бойынша білім алуы болып табылады.

Пәнді зерделеу нәтижесінде 5В073200-Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) мамандығы бойынша бакалавриат түлегі:

Cертификаттау бойынша заңнамалық және нормативтік кұқықтық актілерді, әдістемелік материалдарды; стандарттар мен өлшемдер бірлігін бақылау жүйесін; физикалык шамалар бірліктерін алу және олардың өлшемдерін беру теориясын; өлшемдер нәтижелерін және өлшеу кұралдарын өңдеу әдістерін, олардың сертификаттау сипаттамаларын; өнімді сынау және кабылдау жүргізу ережелерін білуі тиіс; сертификаттау бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін компьютерлік технологияларды; өлшемдер нәтижелерін еңдеу және олардың сенімділігін талдау әдістерін; өнім сапасын бақылау әдістерін пайдалануда ептілігі болуы тиіс;

Бақылау-өлшеуіш және сынау техникасымен жұмыс істеу; өлшеу, сынау және бақылау құралдарын пайдалану; метрология бойынша қолданылатын стандартгарды, техникалық шарттарды және басқа кұжаттарды кайта қарау; кәсіпорындарда сертификация бойынша қолданылатын стандарттарды және басқа кұжаттарды жүйелі тексеруді жүзеге асыру; сертификация саласындагы озық отандық және шет елдік тәжірибені зерделеу мен жүйелендіруде дағдылары болуы тиіс; сертификация кұқықтық және заңды саласында, метрология бойынша қызметгі ұйымдастыру саласында, өлшеу құралдарын модельдеу, тексеру және калибрлеу мәселелерінде құзыретті болуы тиіс.

Ссылки на видеолекции

Видео лекция 1

Видео лекция 2

Видео лекция 3

Видео лекция 4

Видео лекция 5

Видео лекция 6

Видео лекция 7

Видео лекция 8

Видео лекция 9

Видео лекция 10

КУРС АВТОРЫ

Фотография преподавателя #1

Жельдыбаева Айнур Амангельдиновна.

Бакалавр – Алматы технологиялық Университеті (1996-2001), мамандық – "Биотехнология" Аспирантура – Алматы Технологиялық Университеті (2002-2005), мамандық – 02.00.03- Органикалық химия, химия ғылымдарының кандидаты

2001-2002. стажер-зерттеуші, Алматы Технологиялық Университеті.

2002-2003. оқытушы, Алматы Технологиялық Университеті, «Тағамдық биотехнология» кафедрасы

2003-2005. аға оқытушы, Алматы Технологиялық Университеті, «Тағамдық биотехнология» кафедрасы.

2013-2016. аға оқытушы, х.ғ.к Алматы Технологиялық Университеті, «Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі» кафедрасы

2017-2019 доцент м.а., х.ғ.к «Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі» кафедрасында

2019 жылдан бастап осы күнге дейін «Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі» кафедрасында сениор лектор, х.ғ.к

Оқыту пәндері:

Бакалавриат:

1.Стандарттау және сертификаттау.

2. Азық-түлік және ауылшаруашылық өнімдерін сертификаттау.

3. Тағам өнімдерін техно-химиялық бақылау (қазақша, орысша).

4. Өнімді талдау әдістері.

5. Азық-түлік және ауыл-шаруашылық өнімдерін сертификаттау.

6. Тағам өнімдерін микробиологиялық сараптау.