Перейти к основному содержимому

Стандарттау, сертификаттау және метрология (тағам өндірісі бойынша)

Оқу пәннің сипаттамасы

Тестілеудің және бақылаудың міндеттері мен түрлері. Тестілеу технологиялық процесс ретінде. Дайындық және тестілеу, тестілеудің бірлігі туралы жалпы ережелер. Механикалық кернеуге арналған тесттер. Климаттық әсерлерге арналған сынақтар, сенімділікке арналған тесттер: тест нәтижелерін талдауды жоспарлау, енгізу және өңдеу: сынақтарды техникалық қамтамасыз ету, сынақ зертханаларына қойылатын талаптар

Пәнді оқыту мақсаты

Тесттер мен бақылауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу әдістерінің негізгі ережелері туралы, әртүрлі салалардағы өнімдерді зерттеу, анықтаушы және бақылау сынақтарын өткізудің ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық мәселелерін шешуде білімді одан әрі пайдалану үшін тест нәтижелерін өңдеу туралы білім қалыптастыру

Пәнді оқыту міндеті

студенттерге сынауды, бақылауды дұрыс жүргізуге, сынау нәтижелерін бақылауға үйрету. - механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсер етуіне сынау жүргізу әдістемесін және технологиясын пайдалану; - механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсеріне сынаулар жүргізу әдістемесі мен технологиясын пайдалануға; - сынаулар нәтижелерін жоспралауға және сенімділікке өңдеуге; механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсеріне жеке бөліктердің орындалуына; сынаулар нәтижелері бойынша бұйымдар сапасы туралы шешімдер қабылдауға; - сынаулар мен бақылауды жүргізу, ұйымдастыру және жоспарлау негізгі ережелерінде; сынақтарды технологиялық, математикалық, метрологиялық және ақпараттық қамтамасыз етудің заманауи деңгейінде.

Ссылки на видеолекции

Видео лекция 1

Видео лекция 2

Видео лекция 3

Видео лекция 4

Видео лекция 5

Видео лекция 6

Видео лекция 7

Видео лекция 8

Видео лекция 9

Видео лекция 10

Курс Авторы

Course Staff Image #1

Изтелиева Раушан Акмуратовна

PhD доктор, и.о доцента кафедры «Безопасность и качество пищевых продуктов» Местоположение кафедры (корпус, кабинет) г.Алматы, пр.Райымбека 348/4, корпус 2А, кабинет 608 Телефон кафедры тел.8(727) 3967161 (внутр.118)

Внести в список