Перейти к основному содержимому

Оқу пәнінің сипаттамасы

«Өнер тарихы II»пәні- 6B02101-«Дизайн» мамандығының оқу жоспарына енгізілген курс Батыс Еуропаның 17-18 ғғ. өнерін, 19 ғ. Еуропалық өнерді, 20 ғ. өнердегі негізгі бағыттарды зерттеуге бағытталған. Сақ қолданбалы өнерін дамыту мәселелері. Қазақстан өнеріндегі қалыптау мәселелері. Қазақстанның қолданбалы өнерінің ежелгі заманнан қазіргі уақытқа дейінгі тарихы қарастырылады

Пәнді оқыту мақсаты:

Студенттердің өнер тарихы саласында білім, білік және дағдыларын қалыптастыру. Шетелдік және отандық бейнелеу өнерінің теориясы мен тарихы саласында жүйелі білімді қалыптастыру

Пәнді оқыту міндеттері:

-өнертану терминологиясын толығымен талдау; -өнердегі негізгі кезеңдер мен стильдерге анализ жасау; - көркемдік стиль дағдыларын талдау. - әлемдік өнердің маңызды көркемдік бағыттарымен стильдерін , тенденцияларын талдау.

Пән бойынша оқыту нәтижелері:

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: - өнер тарихының дамуындағы негізгі кезеңдерді сипаттайды; - Өнер тарихы бойынша негізгі кезеңдер мен стильдерді атайды; - Суретшілердің бағыттары мен жұмыстарын салыстырады; - Әлемдік өнердің даму кезеңдерін көрсетеді; - Негізгі стильдік дәуірдің сипаттамасын түсіндіреді; - Өнер тарихындағы маңызды оқиғалардың нақты тарихи кезеңдерін және кестесін таңдайды; - Осы саланың түрлі әдістерін санаттар бойынша бөледі; - Өнер тарихы бойынша кескіндеме, мүсіннің дәстүрлі сюжеттерінің мағынасын талдайды - пәндік-кеңістіктік ортаны талдау және үйлестіру әдістерін қолданады

Курс авторы

Фотография преподавателя #1

Тогабаева Гульвира Шакеновна

магистр., лектор кафедры «Дизайн»

Внести в список