Перейти к основному содержимому

Түстану және колористика

Оқу пәнінің сипаттамасы

Осы тақырып аясында физикалық және көркемдік құбылыс ретінде түс туралы жалпы идеяларды қалыптастыру қажет. Студенттер теориялық негіздерді игеріп, терминдер мен ұғымдарды еркін меңгеруі керек, түстерді атаулар мен реңктер бойынша ажырата білуі керек, түс үйлесімін құруы керек. Курстың практикалық дамуы хроматикалық түстермен жұмыс істеуге жақсы негіз болатын, түстердің үйлесімінде үйлесімділік іздейтін ахроматикалық түстердің экспрессивті мүмкіндіктерін зерттеуден басталады.

Пәнді оқыту барысында теориялық және тәжірибелік материалдарды меңгеру. Білімалушыда түстердің үйлесімдігі туралы жалпылама түсініктерді қалыптастыру және түсті сезінуді дамыту.

Түстердің түрлерін, жіктелуін зерттеу. Түстердің үйлесімділік кезеңдерін, шеңбер және тіктөртбұрыш дипозондарын қалыптастырып үйрену. Түстік шешімдермен танысу және олардың композицияларын орындау. Туыстас және контраст түстерді тану және олармен әртүрлі композициялар ойлап шығару.

Автор курса

Фотография преподавателя #1

Жуманазарова Алия Ерболатқызы

Лектор

293-52-88 (ішкі.193)

Кафедраның орналасқан жері (ғимарат, кабинет) Алматы қ, Толе би 100 , АТУ, №1 корпусы, 907 каб.

Внести в список