Перейти к основному содержимому

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Запись на курс закрыта

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Нарықтық және мемлекеттік зерттеу механизмдерінің өзара әрекет ету заңдылықтарын анықтау, экономикалық циклдың әртүрлі сатыларында қолданылатын мемлекеттің әсер ету құралдары мен әдістерін талдау, Қазақстанның экономикалық болашақ дамуы мен мәселелерін зерттеу болып табылады.

"Экономиканы мемлекеттік реттеу" пәнін оқытудың мақсаты студенттерді экономиканы реттеудің мемлекеттік әдістерінің теориялық негіздерін, методологиясы мен ұйымдастырылуын игеруге, оның механизмдерін нақты табиғи-тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларда қолданудың мәні мен әдістерін тереңірек білуге үйрету.

Курсты оқу нәтижесінде қалыптасатын құзіреттіліктер

Экономикалық проблемалармен таныстыру, олардың мемлекетіміздің экономикалық саясатын жасауға және оны жүзеге асыра білуге, экономикалық проблемалардың себептері мен салдарын, оларды шешу жолдарын табуға, экономикадағы түрлі секторлардың өзара әрекеттесуін бағалауды, курсты оқып аяқтағаннан кейін, осы пәннен алынған білімдердің өзінің тәжірибесінде қолдана білуде құзырлы болуға.

Курсты оқытушылар

Фотография преподавателя #1

Оспанова Алмагүл

АО "АТУ" "Экономика және менеджмент" кафедрасының аға-оқытушысы