Перейти к основному содержимому

Экология және тұрақты даму

Курс туралы

Курстың мақсаты: Экология саласында терең ғылыми білімді меңгерген, қолданбалы ғылым негіздерін және экологияның негізгі заңдары мен қағидалары және еңбекті ғылыми ұйымдастыру принциптерін практика жүзінде пайдалана білетін жоғары білімді мамандар дайындау. Пәнді оқытудың негізгі мақсаты студенттерді экологияның негізгі салаларымен таныстырып, оларды қоршаған орта жағдайы үшін жауапкершілікті тәрбиелеу.

Курстың қысқаша сипаттамасы. «Экология және тұрақты даму» курсы экология түсінігі, қалыптасуы және экология ғылымының дамуы. Экологияны оқу әдістері, мақсаты, міндеттері. Курс барысында қазіргі замандағы экономикалық және саяси мәселелер қарастырылады. Демэкология. Экожүйе қызметі. Тұрақты дамуды қамтамасыз етудегі халқаралық қарым-қатынастардың маңызы мен қолданбалы экологияның әртүрлі салалары – табиғи ресурстар және қоршаған ортаның ластануы да қарастырылады.

Оқытушы жайлы ақпарат

Фотография преподавателя #1

Султангазиева Гулбарам Сапина «Химия, химиялық технология және экология» кафедрасының аға оқытушысы.

Жарық көрген 50-ден астам ғылыми мақалалар, оның ішінде өзінің авторлармен бірігіп «Қоршаған орта мониторингі» қазақ тілінде, «Учение об окружающей среде» орыс тілінде, 2014 жылы, 150 б.т. 2 оқу құралы, «Экология және тұрақты даму»ағылшын тілінде, 2018 ж, 100 б.п тұратын оқулығы бар.

Внести в список