Перейти к основному содержимому

Нанотехнология негіздері

Курс туралы

Нанобөлшектер, наноматериалдар және наноструктуралық жүйелер туралы ғылымның артықшылықтары мен жетістіктері, негізгі заңдылықтары;

Бұл пәнді оқу барысында нанобьектілер туралы ғылымның пайда болуы, ол туралы жалпы түсінік, нанообьектілердің жіктелуі, нанокөлем күйіндегі заттың физикалық химиясының негіздері, наножүйелердің анализі мен визуализация әдістері, нанобөлшектерді алу әдістері, нанообьектілер мен наноматериалдардың негізгі өкілдерінің қасиеттері, наноматериалдарды қолданудың мысалдары және экология мен нанохимиялық технологияның артықшылықтары қарастырылады.

Білуі тиіс:

Нанотехнологиялық бағалау мен зерттеудің замануи әдістерінің теориялық және тәжірибелік негіздерін, нанотехнология мен басқа ғылымдардың тығыз байланысын, нанотехнологиялық жаңа әдістер негізінде қоршаған ортаны қорғаудың қажеттіліктері мен әдістерін;

Жасай алуға: практикалық және өзіндік жұмыстар нәтижелерінің негізінде наноқұрылымдар мен нанонысаныдар туралы фактілерді білуді, нанотехнологияда қолданылатын зерттеудің әдістерін оқып үйреніп, қорытынды жасай алуға;

Дағдысы болуы: стандартты және ғылыми міндеттерді шешу, ғылыми және критикалық ойлау, заманауи ақпараттық және білім беру технологиясы негізінде жаңа білімді алу;

Құзырлы болуға: нанотехнология негіздерінің даму теориясын, наноқұрылмадар мен нанонысыандыар туралы алынған білімді пайдаланып, тәжірибеде іске асыруға дағдылануға;

Нанотехнологияның іргелі негіздерін түсінуге, экология мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы нанотехнология жетістіктерінде құзырлы болуға міндетті.

Автор туралы

Фотография преподавателя #1

Абилкасова Сандугаш Орынбаевна

Канадидат технических наук, и.о.доцента кафедры "Химия, химическая технология и экология"

Преподаваемые дисциплины: физическая и коллоидная химия, основы нанотехнологии, поверхностные явления и дисперсные системы.

Автор туралы

Фотография преподавателя #1

Таусарова Бижамал Раимовна.

доктор химических наук,и.о.доцента кафедры "Химия, химическая технология и экология"

Преподаваемые дисциплины: физическая и коллоидная химия, основы нанотехнологии, поверхностные явления и дисперсные системы.

Внести в список