Перейти к основному содержимому

КУРС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ

Химия- білім бағдарламасында биотехнология мамандығы үшін базалық міндетті құрам бөлігі болып табылады. Азық – түлік өнімдерінің тағамдық және биологиялық құндылықтары олардың құрамындағы ақуыз, көмірсу, дәрумендер, липидтер және органикалық заттардың сапалық және сандық құрылысы мен қасиеттерін сипаттайтын «Химия» курсының бағдарламасында оқытады

«Химия» пәні студенттердің творчестволық ой-өрісінің дамуына, олардың ғылыми көзқарастарының қалыптасуына, болашақ инженер мамандарды профильді сабақтарды еркін игеруге дайындауға жағдай жасайды. Азық–түлік өнімдерінің тағамдық және биологиялық құндылықтары олардың құрамындағы ақуыз, көмірсу, дәрумендер, липидтер және органикалық заттардың сапалық және сандық құрылысы мен қасиеттерін қарастырады.

Курстың мақсаты: студенттерге химияның негізгі бағыттары туралы түсініктеме беру және негізгі инженерлік-химиялық білімдерін өнеркәсіп кәсіпорындарында және басқа салаларда қолдана білуді қалыптастыру болып табылады.

КУРС АВТОРЫ

Фотография преподавателя #1

Шаихова Жанат Ережиновна

магистр, Алматы технологиялық университетінің «Химия, химиялық технология және экология» кафедрасы аға оқытушысы. Жалпы еңбек өтілі – 30 жыл. Жарық көрген 25-тен астам ғылыми мақалалар бар.

Внести в список