Перейти к основному содержимому

Экологиялық мониторинг

Курстың мақсаты:

Қоршаған ортаның жай-күйі және оның құрылымы туралы оңтайлы ақпарат алу үшін экологиялық болжауларды негіздеу және нақтылау, студенттерді экологиялық сана туралы білімді қалыптастыру және салауатты қоршаған ортаны сақтау үшін жауапкершілікті қалыптастыру мақсатында экологиялық зерттеулердің негізгі ережелерін енгізу

Курстың қысқаша сипаттамасы

Жалпы әдістемелік негізігі мәселелер, экологиялық мониторинг бағдарламасы, мониторинг типтері және түрлері, мониторинг жүйелерінің қызмет тәртібі мен құрылымын; геоақпараттық жүйе құрлымы және негізгі қызметін қарастырады. Табиғи ортаның мониторингі сапалы өткізуге және алынған мәліметтерді талдауға қажетті кең теориялық білімі бар мамандарды дайындау. Табиғи орта мониторингінің негізі – ағзалар мен геожүйелердің құрылымы мен тірішілік етуіне адам әсерін ғылыми тану жолдарын ашып беретін табиғи орта динамикасын зерттеу

КУРС АВТОРЫ

Фотография преподавателя #1

Султангазива Гулбарам Сапина

Топырақтану-агрохимия магистрі, Алматы технологиялық университеті, «Химия, химиялық технология және экология» кафедрасының лекторы Султангазиева Гулбарам Сапақызы. 30 жуық мақаласы, 5 оқу құралы жарық көрген.

Внести в список