Перейти к основному содержимому

Қолданбалы есептерді Mathcad ортасында модельдеу

Курс туралы ақпарат

«Қолданбалы есептеді MathСad ортасында модельдеу» пәнін оқытудың негізгі мақсаты оқыту жүйесінде компьютерлік жүйелерді қолданудың өте маңыздылығы қарастырылатын есептердің шешімдерін визуалдау, яғни символды турде алу, графигін сызып көрсету, анимациялық графиктерді салу туралы түсінікті қалыптастыру және машықтандыру.

- Математикалық жүйелер туралы жалпы мәліметтер және оларды қолдану;

- MathCad жүйесінде элементар математика есептерін, геометрия және сызықты алгебра есептерін шешу;

- MathCad жүйесінің графикалық мүмкіншіліктерін білу;

- MathCad жүйесінде әралуан интегралдық және интегралдық-дифференциалдық теңдеулердің шешімдерін табу.

«MathСad компьютерлік жүйесі» пәнін оқытудың негізгі мақсаты оқыту жүйесінде компьютерлік жүйелерді қолданудың өте маңыздылығы қарастырылатын есептердің шешімдерін визуалдау, яғни символды турде алу, графигін сызып көрсету, анимациялық графиктерді салу туралы түсінікті қалыптастыру және машықтандыру.

Студент білуге міндетті

- студенттердің жалпы математикалық дайындығын арттыру;

- студенттерге математикалық жүйелер туралы жалпы мәліметтер беріп және оларды қолдануды үйрету;

- студенттерге MathCad компьютерлік жүйесін қолданып мектеп математика курсындағы есептерді шешуді үйрету;

- студенттерге MathCad компьютерлік жүйесінің графикалық мүмкіндіктерін ұтымды пайдаланып және көркемділік жақтарын математикалық үлгілеу әдістерінде кеңінен қолдануға үйрету.

КУРСТЫҢ АВТОРЫ

Фотография преподавателя #1

Оразаева Ләйла Ілиясқызы

Алматы технологиялық университетінің «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының магистрі., аға оқытушы. Жалпы еңбек өтілі – 18 жыл. Жарық көрген 1 оқу құралы, 18 жуық статьялары жарық көрген.

Внести в список