Перейти к основному содержимому

Алгоритм, деректер құрылымы ж/е программалау

Запись на курс закрыта

КУРС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ

«Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау» пәні «5В070300 - Ақпараттық жүйелер» - бакалавр мамандығы бойынша оқитын студенттерді дайындауда базалық пәндер циклінің міндетті компоненті болып табылады.

«Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау» пәнін зерделеу кезінде алынған білімдер, келесі пәндерін меңгеру кезінде пайдаланылады: «Нысанды-бағытталған бағдарламалау», «Бағдарламалау технологиясы».

Пән міндеттері

Пәнінің міндеттері студенттерге басқа да пәндерді оқу барысында студенттерді практикалық және ғылыми есептерді шығаруға даярлау.

Компьютерде есептерді шешудің негеізгі деңгейлерін, алгоритм туралы түсінік және оларды көрсету әдістерін, алгоритмнің түрлерін, оларды өңдеу және анализдеу принциптерін және оларды программалық жүзеге асырылуы, деректердің динамикалық құрылымын, программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін, программалау стилін, программалаудың сапа көрсеткішін, программаны сынау мен қалыптастыру тәсілдерін құру болып табылады.

Студенттерді әртүрлі деңгейдегі алгоритмдердің программаларын Pithon тілінде жүзеге асыра білуіне, оларға анализ жасай алуына, сызықтық және сызықтық емес құрылымдар және динамикалық программалаудың алгоритмдерде қолданылуын үйретуге бағытталған.

Авторлар туралы

Фотография преподавателя #1

Исмайылов Аманкелди Есиркегенович

т.ғ.м., «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы.

Фотография преподавателя #2

Сейтбекова Гүлжан Оразбаковна

т.ғ.м., «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы. Жалпы еңбек өтілі – 27 жыл. Жарық көрген 50-ден астам ғылыми жұмыстары бар, sgulzhan25@mail.ru