Перейти к основному содержимому

VK VCT 2205 - «Цифрлық технологияға кіріспе»

Запись на курс закрыта

КУРС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ

Кәсіпорындарда цифрлық технологияларды қолдану дағдыларын, сондай-ақ цифрлық технологиялар саласындағы кәсіби құзыреттерді қалыптастыру.

Цифрлық түрлендірулерді жүзеге асыру шарттары. Цифрлық технологияларды қолдану. Өндірісте сандық технологияларды енгізу. Бұлтты аспаптар мен сервистер көмегімен ақпаратты іздеу, іріктеу және құрылымдау технологиялары.

Пән бойынша оқу нәтижелері:

Пәнді оқу нәтижесінде студент:

- деректерді өңдеу, талдау және сақтау саласындағы негізгі ұғымдарды, сандық технологиялар қосымшаларын білу;

- кәсіби қызметте пәндік салада бағдарламалық қамтамасыз етудің түрлі түрлерін қолданады;

Авторлар туралы

Фотография преподавателя #1

Исмайылов Аманкелди Есиркегенович

т.ғ.м., «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы.

Фотография преподавателя #2

Сейтбекова Гүлжан Оразбаковна

т.ғ.м., «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы. Жалпы еңбек өтілі – 27 жыл. Жарық көрген 50-ден астам ғылыми жұмыстары бар, sgulzhan25@mail.ru