Перейти к основному содержимому

Экономикадағы ақпаратты өндеу әдістері

Запись на курс закрыта

Курстың мақсаты:

«Есептеу техникасы мен бағдарламамен қамтамасыз ету» мен «Ақпараттар жүйесі» мамандықтары бойынша математикалық модельдердің әдістерін практикада қолдану және іске асыру. Сонымен қатар практикада сандық әдістерді қолдануды қазіргі заманның жоғарғы оқу саласындағы қолданылатын программалқ қамтамасыз ету құрылғыларымен ұштастыру.

Курстың қысқаша сипаттамасы.

«Экономикадағы ақпаратты өндеу әдістері» математикалық модельдер құру және де оларды қолдану әдістері қарастырылады. Пәнді меңгеру барысында студенттерді математикалық модельдерді пайдалануға, сандық әдістерді меңгеруге, компьютерлік программа пакеттерін практикада, есептеу технологиясында қолдануды үйрену. Курс мазмұнында сызықты бағдарламалау, эконометрикалық модельдер мен оны есептеу әдістері мен қатар дисперсиялық талдау жасау, желңлңк модельдер қарастырылады. Модельдерді компьтердің көмегімен есептеулер жүргізіліп, талдаулар жасалынады.

Курс авторы

Фотография преподавателя #1

Шәріпова Біржан Дабайқызы

э.ғ.к., доцент Алматы технологиялық университетінің«Экономикадағы ақпаратты өндеу әдістері» кафедрасы қауымдастырылған профессоры. Жалпы еңбек өтілі – 40 жыл. Жарық көрген 50-ден астам ғылыми және әдістемелік жұмыстары, оның ішінде 1 өзінің жеке «Моделирование взаимосвязи темпов экономического роста и внешнего заимствования», 2017 ж, 6,2 б.п тұратын монография, «Эконометрика»