Перейти к основному содержимому

Web - технология

Курстың мақсаты:

Студентерге болашақта Web-технология саласында есептеу техникасын қолданып игеруде кәсіби маман болу үшін қажеттілігі білім, білік, дағдыларын меңгерту. HTML, CSS, JavaScript тілдерінің көмегімен қарапайым веб-беттер, сайттар жасауға үйрету болып табылады. Оқу курсы «Web технология» бойынша теориялық және практикалық материалдармен танысуға көмектеседі. Курста өзіндік жұмыстар үшін тест сұрақтарымен толықтырылған.

Курстың қысқаша сипаттамасы

World Wіde Web және HTML тілі. HTML тілінің командалары. HTML тілінің негізгі тәгтері. Құжаттың негізгі бөлігі. Құжатты форматтау. НTML-құжатқа суреттер енгізу. Құжат ішіне тізімдер орналастыру. Кестелер тұрғызу. Бір web-парақта фреймдер арқылы бірнеше құжаттарды орналастыру. HTML тілінің мультимедиялық мүмкіндіктері. HTML құжаттарындағы формалар. Форма элементтерін стандарттан тыс қолдану. Каскадтық стильді кестелер (CSS). CSS-тегі түс пен фон. Скрипттер. Javascript арқылы белсенді Web беттер құру

Автор туралы

Фотография преподавателя #1

Керимбаева Венера Жарасовна

«Ақпараттық технологиялар» кафедрасының лекторы. Жалпы еңбек өтілі: 16 жыл, 20 –дан астам ғылыми жұмыстары бар, Беретін пәндері: Мультимедиялық технология, Компьютерлік графика технологиясы, Web технология, Объектілі бағытталған программалау, Бағдарламалау технологиясы және т.б.

Внести в список