Перейти к основному содержимому

Web бағдарламалау

Курстың мақсаты:

Студентерге болашақта Web бағдарламлау бойынша түсінік қалыптастыру, НТМL құжаттарына Java Script сценарийлерінде бағдарламалап үйрену. Web-дизайн саласында есептеу техникасын қолдану, арнайы бағдарламалық жабдықтар (WordPress, Joomla) қолданып Web беттерді құру. Оқу курсы «Web бағдарламалау» бойынша теориялық және практикалық материалдармен танысуға көмектеседі. Осы онлайн курста өзіндік жұмыстар үшін тест сұрақтарымен толықтырылған.

Курстың қысқаша сипаттамасы

World Wide Web (WWW) негіздері. HTML – гипермәтіндік белгілеу тілінің негіздері мен құрылымы. Гиперсілтемені енгізу. Тізімдер мен кестелерді жасау. Блоктар және фреймдер CSS селекторлары, псевдокластары және псевдоэлементтері.Мәтіннің, шрифтің, фонның негізгі CSS стильдері. CSS тіліндегі сілтемелердің, тізімдердің және кестелердің қасиеттері. Блоктық модель және блоктардың қасиеттері. Ауысулар, трансформациялар және анимациялар. Flexbox беттеу және адаптивті дизайн. Javascript функциялары, нысандары. Web технологияны қолдана отырып, web парақшаны құру. JavaScript негіздері және HTML. Браузердің объектілік моделі BOM, құжаттың объектілік моделі DOM және JavaScript оқиғалары.

Автор туралы

Фотография преподавателя #1

Айтбаева Р.Б.

Магистр, лектор

Внести в список