Перейти к основному содержимому

НФО-Качество и безопасность пищевых продуктов

Пән сипаттамасы

Ауыл шаруашылығы шикізатын жіктеу; ауыл шаруашылығы тауарларының компоненттері мен құрамы; шығарылған түрлі шикізаттардың сапасын бағалау. Ауыл шаруашылығы шикізаттарының компоненттерін зерттеу әдістері. Өңдеу, тасымалдау және сақтау кезіндегі ауыл шаруашылығы шикізаттары компоненттерінің физико-химиялық өзгерістері.

Шикізат қасиеттерін зерттеу және заманауи сапалық талдау әдістерін үйрету

Тағам саласындағы өндіріс шикізаттарының шығарылған түрлі шикізаттардың сапасын бағалау. Тағам саласындағы шикізаттарының компоненттерін зерттеу әдістерін қарастыру.

Студент міндетті

Студенттің білуі керек: Тағам өндірісіндегі шикізаттың биологиялық қасиеттері; тамақ өнеркәсібі үшін ғылыми-зерттеу материалдарының заманауи әдістері.

Жасай білу керек: өсімдік және жануарлар текті шикізаттардың сапасын талдау және бағалау.

Дағдылануы тиіс: ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасын анықтауға; азық-түлік шикізат сапасын өздігінен бағалауға.

Құзіретті болуы керек: өсімдік немесе жануар текті шикізаттардың сапасын бағалауда

Тағам саласындағы өңдеу, тасымалдау және сақтау кезіндегі шикізаттарынын қасиеттерін зерттеу әдістері мен еңбекті ғылыми ұйымдастыру принциптерін практика жүзінде пайдалана білетін жоғары білімді мамандар дайындау.

КУРС АВТОРЫ

Фотография преподавателя #1

Жапаркулова Назгуль Иксановна

б.ғ.к., доцент мін. атқ. Алматы технологиялық университетінің «Тағамдық биотехнология» кафедрасы доцент м.а. Жалпы еңбек өтілі – 13 жыл. Жарық көрген 50-ден астам ғылыми жұмыстары

Внести в список