Перейти к основному содержимому

Дінтану негіздері

Курстың аннотациясы

«Дінтану негіздер» курсы гуманитарлық пәндердің құрамдас бөлігі болып табылады. Курс дінді мәдени құбылыс ретінде, адамзаттың рухани әлемімен байланыстыра оқытады және басқа пәндерде арнайы қарастырылмайтын жағын айқындауға мүмкіндік береді.

Курс гуманитарлық-қоғамдық пәндер цикліне жатады. Қоғамдғы діни құбылысты мәндік және мазмұндық жағынан қарастырып, діннің түрлі формалары мен тарихын және Қазақстандағы дін мен діни көріністі талдайды.

Курстың мақсаты:

Дінтану пәнін, дін туралы дінтанудың негізгі теорияларын, діннің тарихи-мәдени алғышарттарын, діннің мәндік сипатын, діннің тарихи формаларын, әлемдік діндер және дәстүрлі емес діндердің ілімдік ерекшеліктерімен таныстыру; Қазақстандағы конфессияаралық жағдайын айқындау, тыңдаушылардың толеранттылық мәдениетін қалыптастыру.

Курстың авторлары

Фотография преподавателя #1

Игисенова Аида Рахимбердиевна

аға оқытушысы, философия магистрі

Сулейменова Айжан Хамитовна

аға оқытушысы

Внести в список