Перейти к основному содержимому

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Курстың аннотациясы

Қазақстанның қазіргі заман тарихының негізгі тарихи кезеңдері туралы шынайы, толық білім беру; мемелекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, тарихи-мәдени үдерістердің үздіксіздігі мен сабақтастығына білім алушылардың назарын аудару.

Курс Қазақстанның қазіргі заман тарихын зерделеу негізінде алынған білім арқылы, білім алушының тарихи санасын қалыптастыруға арналған. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, мемлекеттің біртұтас сипатын көрсету, қоғамдық сананы қалыптастыру, ұлттық идеология, азаматтардың жасампаздық белсенділігін дамыту, елдің зияткерлік әлеуетін көтеру осы пән шеңберінде жүзеге асады. Қазақстан қоғамының алға қойған мақсаттарының сәтті жүзеге асырылуы үшін рухани негіз қажет. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы тарихи және мәдени дәстүрлердің сабақтастығына негізделетін қоғамдық сананы жаңғыртудың механизмдерін айшықтап береді.

Курс қоғамдық-гуманитарлық пәндер цикліне жатады. Қазақстанның казіргі заман тарихынның зерттелуі мен тарихи оқиғаларды баяндайды.

Курстың авторлары

Фотография преподавателя #1

Алдекен Айнұр Сабырбайқызы

аға оқытушысы, тарих магистрі 6А01114

Фотография преподавателя #2

Ахметова Шынар Кадирбековна

аға оқытушысы

Внести в список