Перейти к основному содержимому

Автоматты жобалау жүйесі негізінде наубайхана кәсіпорындарын жобалау

Курстың мақсаты

Осы онлайн курсты оқу арқылы тыңдаушы өндіріс орындарын конструктивті және көлемді жайғастыру, олардың санитарлық техникалық жабдықтарын орналастыру, жобалау жұмыстарын ұйымдастырудың негізін, олардың дәйектілігін, техникалық құжаттарды, технологиялық және көмекші жабдықтарды таңдау және есептеу әдістерін, оларды жайғастыру, құрылыс және өндіріс орындарын бірі-бірімен байланыс тәсілдерін тандау, наубайхана өнеркәсіптерін жобалау жұмыстарында АЖЖ-ды қолдана білу және т.б. жұмыстарды жүргізуді үйренеді.

Курстың қысқаша сипаттамасы

"Наубайхана кәсіпорындарын автоматты жобалау жүйесі негізінде жобалау" курсында осы кәсіпорындардың толық және қысқаша сипаттамасы мен мазмұны берілген. Курстың мәні тыңдаушылар үшін қысқаша шолу болып қалмай, сонымен бірге қызығушылық танытқан адамдар үшін білім алу кезегінде өзінің қызметін жоспарлайтын құжат ретінде қолдануға мүмкіндік береді.

Автор туралы

Фотография преподавателя #1

Байысбаева Меруерт Пернебайқызы

т.ғ.к., доцент Алматы технологиялық университетінің «Астық өнімдері және өңдеу өндірістерінің технологиясы» кафедрасы қауымдастық профессоры. Жалпы еңбек өтілі – 1ұ жыл. Жарық көрген 130-дан астам ғылыми және әдістемелік жұмыстары, оның ішінде 1 өзінің жеке «Нан өнімдерінің технологиясы», 2018 ж, 28 б.п тұратын оқулығы, 1 авторлармен бірігіп «Өңдеу өндірістерінің технологиясы» 2013 ж. 39,5 б.п. оқулығы, «Наубайхана кәсіпорындарын жобалау», «Наубайхана өндірісінде қолданылатын шикізаттар мен материалдар» 2 оқу құралы, 1 монография «Нан өндірудің инновациялық технологиясы», 1 ағылшын тіліндегі монография «Purification of waste gases in the production of wet process phosphoric acid» және «Нан, макарон және кондитер өндірістері технологиясы» оқу-әдістемелік жұмыстары бар. Ғылыми зерттеу бағыты «Ұнды өнімдердің технологиясын ғылыми дамытудың ғылыми негіздері» тақырыбында жүргізілген жұмыстар бойынша алынған зерттеу нәтижелерін алынған патеннтер арқылы көруге болады: «Способы производства хлеба» ҚР № 15734. 14.05.2005ж, «Способы производства хлеба и хлебобулочных изделий» ҚР № 15752. 14.05.2005ж ҚР 2 патенті және 1 ҚР 26704. 15.03.2013, бюл. №03, «Способ производства слоеных лепешек» ҚР инновационный патенті және ҚР. 16.11.2015, № 30580. бюл. №11. «Способ производства слоеного теста» 1 ҚР патенттерінің иесі. meruert_80@mail.ru

Внести в список