Перейти к основному содержимому

Арнайы бағыттағы ұнды өнімдері технологиясы

Пән сипаттамасы

Білім алушылардың студенттерді нан тоқаш өнімдерінің ассортиментімен таныстыру, нан және тоқаш өнімдерін алу технологиясының ерекшеліктерін түсіндіру, сонымен қатар соңғы жылдары жасалынып жатқан өндірістік тәжірибені есепке ала отырып жаңа тоқаш өнімдерінің технологиясын оқып, соңғы технологиялық жаңалықтармен таныстырып оқыту

- арнайы бағыттағы шикізаттар, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдер өндірісін зерттейді; - арнайы бағыттағы шикізаттар мен дайын өнімдер сапасын зерттеу әдістерімен танысадя; -заманауи зертханалық жабдықтар мен құрылғыларын меңгеру, арнайы бағыттағы шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерін зерттеу саласындағы отандық және шетелдік ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін зеттейді;

- арнайы бағыттағы ұн өнімдерін өндіруге қоғамның қажеттілігін анықтайды; - технологиялық процесс кезінде туындайтын техникалық мәселелерді шешеді; - арнайы мақсаттағы ұн өнімдерінің химиялық құрамы мен физикалық қасиеттеріне өзгерістер енгізеді. - нормативтік құжаттарды арнайы бағыттағы өнімдерін өндіруде қолданады; - технологиялық процестің барысын бақылауды және өнім сапасын жақсарту үшін белгілі бір түзетулерді жүзеге асырады.

Ссылки на видеолекции

Видео лекция 1

Видео лекция 2

Видео лекция 3

Видео лекция 4

Видео лекция 5

Видео лекция 6

Видео лекция 7

Видео лекция 8

Видео лекция 9

Видео лекция 10

КУРС АВТОРЫ

Изембаева Асель Камалсеитовна

Лауазымы Сениор-лектор, Кафедраның орналасқан жері (ғимарат, кабинет) Фуркат көшесі 348/4 308 ауд.276-97-06 (111 ішкі)

Внести в список