Перейти к основному содержимому

Ет және балық өнеркәсібі кәсіпорындарындағы технохимиялық бақылау және сапаны басқару.

Пәнді оқыту мақсаты

Шикізат сапасын кіріс бақылауды, жартылай фабрикаттарды өндірістік бақылауды, технологиялық процестердің параметрлерін және дайын өнімнің сапасын басқаруды ұйымдастыру және жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыру. 2.2 Пәнді оқыту міндеттері: - шикізат пен дайын өнімнің органолептикалық, физика-химиялық қасиеттерін зерттеу; - шикізат пен дайын өнімді зерттеу әдістерімен танысу; - заманауи зертханалық жабдықтармен және аспаптармен, шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерін зерттеу саласындағы отандық және шетелдік ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерімен танысу; - студенттердің зияткерлік қабілеттерін және логикалық ойлау қабілетін дамыту

Пән бойынша оқыту нәтижелері

шикізат пен материалдар сапасын Кіріс, операциялық және қабылдау бақылау қызметтерінің жұмысын сипаттайды; - сапа көрсеткіштерін анықтау әдістерін қолданады (денситометрия, рефрактометрия, хроматография, фотоколориметрия, спектрлік талдау және т. б.); - құрғақ заттарды, ылғалдылықты; ақуыздардың, майлардың, көмірсулардың, спирттің, күлдің, минералды қоспалар мен хлоридтердің, ұшпа қышқылдардың, дәрумендердің құрамын; қышқылдығын, сілтілігін анықтайды; - ет және балық өнеркәсібі өнімдерін өндіру үшін шикізаттың дұрыс салынуын анықтайды; - ет және балық өнеркәсібі өнімдерін өндіруде нормативтік құжаттаманы, регламенттерді пайдаланады; - технохимиялық бақылау зертханасының жұмысын ұйымдастырады

Курс авторы

Фотография преподавателя #1

Абильмажинова Назым Кылышбековна

Лектор кафедры «Технология продуктов питания» Кафедраның орналасқан жері (ғимарат, кабинет) Алматы қаласы, Райымбек көшесі348/5, 2А корпус, 208 кабинет Кафедра телефоны 396-71-33, ішкі 109

Внести в список