Перейти к основному содержимому

Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы

Пәннін мақсаты:

Текстиль материалдарының құрылысын, қассиеттерін, олардың өзара байланысын, құрылысы мен қассиет сипаттамаларын анықтау әдістерін оқып игеру болып табылады. Жеңіл өнеркәсіп өндірісінің материалтану ғылымы жеңіл өнеркәсіп өндірісінің негіздерін, материалдарын, ассортименті мен сапасын бағалауды зерттейді.

Текстиль материалдарының өткізгіштігі, электрленгіштігі, отыруы, тозуы, форматұрақтылығы, жылуға төзімділігі, дыбыс кедергісі құбылыстарын, әдістерін оқып үйрену, олардың материалдарының құрылымы мен сыртқы формаларымен байланысын анықтау.

«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы» пәнінің мақсаты текстиль материалдарының құрылысын, қассиеттерін, олардың өзара байланысын, құрылысы мен қассиет сипаттамаларын анықтау әдістерін оқып игеру болып табылады.

ОҚЫТУШЫ ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ

Фотография преподавателя #1

Абишова Айгуль Сланбековна

Кандидат технических наук АТУ, старший преподаватель кафедры ТТП

Тел: 8 (727) 293-53-19, вн. 186

Наличие изобретении:

Предпатент РК №14490, Бюлл. №6. 15.06.2004. Способ контроля запыленности газа

Предпатент РК №16503, Бюль. № 11. Устройство для контроля запыленности газа. 15.11.2005.

Инновационный патент №24374. Озонатор 27.06.11г.

Предпатент №69579. Озонатор 11.01.2011г.

Внести в список