Перейти к основному содержимому

Технологическое оборудование и процессы швейно-трикотажного производства

Запись на курс закрыта

Пәнді оқыту мақсаты

Тігін-трикотаж өндірісінің негізгі теориялық негізін, трикотаж бұйымдарын тоқу мен тігу технологиялық процесстеріне тұрақтылық пен беріктік қамтамасыз етуін қалыптастыру, сонымен қатар әр түрлі тәсілдеріге зердеулер жүргізу және заманауи құрылғыларды бақылау мен оларды қадағалау.

2.2 Пәнді оқыту міндеттері

Трикотаж бұйымдарын тоқу мен тігу технологиялық процесстеріне тұрақтылық пен беріктік қамтамасыз етуін қалыптастыру, сонымен қатар әр түрлі тәсілдеріге зердеулер жүргізу және заманауи құрылғыларды бақылау мен оларды қадағалау.

Пән бойынша оқыту нәтижелері:

- тоқыма машиналарын жобалаудың және есептеудің теориялық негіздері мен қазіргі заманғы әдістерін; түту, трикотаж, тігін машиналарының жұмыс органдарының құрылымы мен есебін; иіру машиналарының, орау механизмдерінің, сондай-ақ тоқыма өндірісінің машиналарының конструкциясы мен есебін меңгереді; -машина жобалауды және есептеуді қалай жүргізу керектігін: иіру өндірісі; трикотаж өндірісі; тоқыма өндірісі; жеке механизмдер мен жұмыс органдарының есебін жүргізу бойынша дағдыларды меңгереді: қопсыту-түту агрегаттары мен түту машиналары; таспа, созба және иіру машиналары; негізгі тоқу және жалпақ тоқу машиналары; тоқу өндірісі машиналарынбіледі; - белгіленген жабдық жұмысының технологиялық режимін және бақылау тәжірибесінде; әр цех пен өндіріс учаскесі үшін қажетті мөлшердегі және жабдықтардың өнімділігін инженерлік міндеттерді шешу; тоқыма өндірісінің технологиялық жабдықтарын жобалау үшін қолданады.

Курс авторы

Фотография преподавателя #1

Абишова Айгуль Сланбековна

Кандидат технических наук АТУ, старший преподаватель кафедры ТТП

E-mail: aigul_slanbekovna@mail.ru

Тел: 8 (727) 293-53-19, вн. 186

Наличие изобретении:

Предпатент РК №14490, Бюлл. №6. 15.06.2004. Способ контроля запыленности газа

Предпатент РК №16503, Бюль. № 11. Устройство для контроля запыленности газа. 15.11.2005.

Инновационный патент №24374. Озонатор 27.06.11г.

Предпатент №69579. Озонатор 11.01.2011г.