Перейти к основному содержимому

Тігін бұйымдарың конcтруктивті үлгілеу

Запись на курс закрыта

Курстың мақсаты:

«Тігін бұйымдарың конcтруктивті үлгілеу» курсының негізгі мақсаты, пән ретінде - әртүрлі пішінді, силуэтті, пішімді киімді, костюм композициясының негіздеріне, сән бағытына, материалдар қасиеттеріне, өндіріс шарттарына және т.б. сәйкес келетін үлгілерді, жобалаудың заманауи және жетік әдістерін меңгеру үшін теориялық негіз бен тәжірибелік сабақтар беру.

Курстың қысқаша сипаттамасы.

«Тігін бұйымдарың конcтруктивті үлгілеу» B 070 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы мен құрастырылуы» мамандығының студенттері оқитын маңызды пәндердің бірі болып табылады. Конструктивтік үлгілеу – бастапқы конструкцияның үлгілік сипаттамаларын өзгерту мақсатында түрлендіру (пішін, пішін, мүшелеу сызықтары және т.б.). «Тігін бұйымдарың конcтруктивті үлгілеу» пәні бойынша студенттер бұйымды жобалау алдындағы ассортиментін жаңарту немесе кеңейту мақсатында киімнің жаңа үлгілерін жасау міндетін шығармашылық және техникалық негізді түрлерімен таңысады.

Автор туралы:

Фотография преподавателя #1

Сарттарова Лаззат Тургунбековна

2006 жылдан бастап Алматы технологиялық университетінде «Бұйымдар мен тауарлардың технологиясы және құрастырылуы» кафедрасында қызмет атқарады. 64 ғылыми еңбектердің авторы, сонын ішінде - Scopus мәліметтер базасында импакт-факторы бар 8 мақала, сонымен қатар 27 мақала, 18 тезис баяндама, ҚР өндірістік үлгіге 8 патент, мемлекеттік тілде 2 оқу әдістемелік, 1 монография.. 25lazzat@mail.ru