Перейти к основному содержимому

Туристік қызмет көрсету саласындағы жарнама

КУРС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ

Туристік қызмет көрсету саласындағы жарнама»пәні ЖОО-да болашақ туризм мамандарын дайындауда оқу жоспарындағы маңызды мамандандырылған пән болып табылады. Қазіргі таңда әр түрлі қызмет түрімен айналысатын және әр түрлі нысандағы кәсіпорындар өз іс-әрекеттерінде жарнаманы қолдану маңыздылығы күшеюде.

Кәсіпорындардың нарықтағы табыстылығы тұтынушыларға тауарлар мен қызметтердің тұтынушылық қасиеттері мен сапасы туралы ақпараттандырушы, өнімді өткізуді ынталандыру және нарықтағы бәсекелестік құралы болып табылатын тиімді жарнаманы ұйымдастыруға тікелей тәуелді.

Пәнді меңгерген білімгердің:

Білімі:жарнамалық зерттеу әдістерін қолдану;

-жарнама науқанын жоспарлау және өткізу;

Игеруі: жарнамалық жұмыстың мақсаттары мен міндеттерін анықтау, оң және теріс тарапын айқындау,жарнама қызметін жоспарлауды, ұйымдастыруды, басқаруды және қаржыландыруды, даму заңдылықтарының мазмұнын айқындау және талдау;

Жарнамалық зерттеу әдістерін қолдануда;

Жарнама науқанын жоспарлау және өткізуде; жарнамалық хабарлады әзірлеу әдістемесін қолдануда сараптама жасай алуға дайындау.

КУРС АВТОРЫ

Фотография преподавателя #1

Токбергенова Улжалгас Абдугаппаровна

Алматы технологиялық университетінің «Туризм және сервистік қызмет көрсету» кафедрасының аға оқытушысы. Жалпы еңбек өтілі – 8 жыл. Жарық көрген 30-дан астам ғылыми мақалалары бар.

Внести в список